Zdjęcia pochodzą z wycieczki po budowie elektrownie wodnej na rzece Kwanza. Wszystkie miejsca od strony naporu na tamę zostały zalane miesiąc po naszej wizycie.