Ramka zrobiona przez wychowanka Heleny i Edmunda Dzierżyńskich, ich bratanka Justyna Dzierżyńskiego
Кадр сделан подопечными Елены и Эдмунда Дзержинских, их племянника Юстина Дзержиньских.
Frame made by the pupil of Helena and Edmund Dzerzhinsky, their nephew Justyn Dzierzhynski
   

Edmund został bardzo ciepło przyjęty w bardzo postępowej i otwartej rodzinie Januszewskich. Można pokusić się o stwierdzenie, że dla Edmunda było to podwójne szczęście, ponieważ z jednej strony jego towarzyszką życia została wspaniała kobieta, wyrozumiała, pracowita i wykształcona, a z drugiej znalazł się w otoczeniu rodziny o nieposzlakowanych dokonaniach i do tego bardzo zamożnej.

Эдмунд был очень тепло встречен в прогрессивной и открытой семье Янушевских. Можно даже предположить, что это было двойное счастье для Эдмунда, потому что, с одной стороны, его спутником жизни, была прекрасная женщина, снисходительная, трудолюбивая и образованная, а с другой, он оказался в окружении семьи прекрасной семьи.

Edmund was very warmly received in the very progressive and open-minded Januszewski family. One may be tempted to say that it was a double happiness for Edmund, because on the one hand his life companion was a wonderful woman, understanding, hard-working and educated, and on the other hand, he was surrounded by a family with undamaged and very wealthy achievements.